หน่วยบริการประชาชนตำบลสองห้อง อำเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์


 
 
 
หน่วยบริการประชาชน ต.สองห้อง
 

ร.ต.ท.เอกพล โสทัน
รอง สว.(ป.)สภ.ฟากท่า

ร.ต.ต.เสน่ห์ น้อยมา
รอง สว. (ป.)สภ.ฟากท่
จ.ส.ต.ธำมรงค์ ปานานนท์
ผบ.หมู่(ป.)สภ.ฟากท่า