หน่วยบริการประชาชนตำบลฟากท่า อำเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์


 
 
 
หน่วยบริการประชาชน ต.ฟากท่า
 

ร.ต.อ.สมาน วรรณชัย
รอง สว.(ป.)สภ.ฟากท่า

ร.ต.ต.สนิท อิ่นแก้ว
รอง สว.(ป.)สภ.ฟากท่า
ด.ต.วิสูตร สายดี
ผบ.หมู่ (ป.)สภ.ฟากท่า