หน่วยบริการประชาชนตำบลบ้านเสี้ยว อำเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์


 
 
 
หน่วยบริการประชาชน ต.บ้านเสี้ยว
 

ร.ต.อ.คำดี ชัยวัง
รอง สว.(ป.)สภ.ฟากท่า

ด.ต.โชคชัย เชิดชูกิตติคุณ
ผบ.หมู่ (ป.)สภ.ฟากท่า