หน่วยบริการประชาชนตำบลสองคอน อำเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์


 
 
 
หน่วยบริการประชาชน ต.สองคอน
 

ร.ต.อ.สมเดช รัตนอาจ
รอง สว.(ป.)สภ.ฟากท่า


ร.ต.อ.วัลลภ น้อยมา
รอง สว.(สส.)สภ.ฟากท่า