สิ้นค้่าพื้นบ้านของอ.ฟากท่า จว.อุตรดิตถ์

ผ้าทอพื้นบ้าน อ.ฟากท่า
ผ้าทอพื้นบ้าน อ.ฟากท่า
มะขามหวาน อ.ฟากท่า
มะขามหวาน อ.ฟากท่า
ผักปลอดจากสารพิษ เทศบาลตำบลฟากท่า
ผักปลอดจากสารพิษ เทศบาลตำบลฟากท่า